Blog Detail

Proiectul “Viitor constructor de calitate”

8 Sep , 2014,
confortadmin
No Comments

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

AGENDA CONFERINŢEI DE LANSARE A PROIECTULUI
VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE
TÂRGOVIŞTE, 3 IULIE 2014

ORA DESCRIEREA ACȚIUNII RESPONSABILI
1530 – 1600 Primirea şi înregistrarea participanţilor. Welcome coffee Gâlmeanu Filis secretar
1600-1700 Deschiderea şi prezentarea evenimentului şi participanţilor Ştefan Virgil Manager proiect
Prezentarea proiectului “Viitor constructor de calitate” Gâlmeanu Florian -Responsabil evaluare internă şi vizibilitate S.C. Confort Dâmboviţa S.A. Gâlmeanu Nurdan – coordonator proiect S.C.Estetic Clas S.R.L. Cristea Elena – coordonator proiect Liceul tehnologic Nicolae Mihăescu
1700 – 1730 Coffee break
1730 – 1750 Beneficiile finanţării europene pentru elevi, prin proiectul “Viitor constructor de calitate” Inspector de specialitate, prof. Popescu Luminiţa
1750 – 1830 Sesiune de întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Cuvânt de încheiere Ştefan Virgil Manager proiect
1830   Cină