Practica elevilor

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

La data de 22.10.2015 s-a organizat evenimentul de închidere a proiectului ”Viitor constructor de calitate” în locația pusă la dispoziție de către SC Cantup SRL, Hotel Nova.

Au participat 37 de invitați din partea beneficiarului de proiect, a celor 2 parteneri, din partea unor instituții județene, mass-media.

Evenimentul s-a desfășurat conform agendei întocmite.

Deschiderea evenimentului s-a făcut de către managerul de proiect, dl. Ștefan Virgil.

A urmat prezentarea power-pint a proiectului și rezultatelor lui de către responsabilul cu evaluarea internă și vizibilitate, a coordonatorilor de proiect din partea partenerilor.

La discuțiile ce au avut loc după prezentarea rezultatelor au luat parte invitați din partea organelor locale, membri din din ehipa de implementare.

Acest eveniment s-a încheiat cu o cină festivă.

În timpul evenimentului s-au făcut poze, înregistrări filmate care se atașează acestei informări.

Lider de parteneriat: SC Confort Dâmbovița SA

Nume şi prenume manager proiect: Ştefan Virgil

Telefon manager proiect: 0720.248.086 / e-mail manager proiect stefan.virgil@yahoo.com

ID proiect 141508 / Titlu proiect: Viitor constructor de calitate

Raportare
privind locaţiile unde se desfăşoară activităţile / subactivităţile relevante din cadrul proiectului, pentru luna octombrie 2015

Nr. crt.

Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare

Denumire activitate/ subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A

Perioada de implementare

Intervalul orar

Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate

Locul (adresa) unde se desfășoară activitatea

Entitatea care răspunde de desfășurarea activității

Observații

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Managementul proiectului

Conferință încheiere proiect

22.10.2015

1600-2000

40

SC Cantup SRL, str. Arsenalului, nr. 14, Târgoviște, jud. Dâmbovița

SC Confort Dâmbovița SA

2.

Servicii de orientare și consiliere profesională

13.10.2015

14.10.2015

15.10.2015

16.10.2015

19.10.2015

20.10.2015

21.10.2015

1700-1800

1700-1800

1700-1800

1700-1800

1700-1800

1700-1800

1700-1800

1

1

1

1

1

1

1

B-dul Libertății, nr. 2, clădire Mondial corp A, et. 2, biroul nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița

SC Estetic Class SRL Partener 1

Lider de parteneriat: SC Confort Dâmbovița SA

Nume şi prenume manager proiect: Ştefan Virgil

Telefon manager proiect: 0720.248.086 / e-mail manager proiect stefan.virgil@yahoo.com

ID proiect 141508 / Titlu proiect: Viitor constructor de calitate

Raportare
privind locaţiile unde se desfăşoară activităţile / subactivităţile relevante din cadrul proiectului, pentru luna septembrie 2015

Nr. crt.

Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare

Denumire activitate/ subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A

Perioada de implementare

Intervalul orar

Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate

Locul (adresa) unde se desfășoară activitatea

Entitatea care răspunde de desfășurarea activității

Observații

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Servicii de orientare și consiliere profesională

22.09.2015

23.09.2015

24.09.2015

25.09.2015

28.09.2015

29.09.2015

30.09.2015

1730-1830

1730-1830

1730-1830

1730-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1

1

1

1

2

2

1

B-dul Libertății, nr. 2, clădire Mondial corp A, et. 2, biroul nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița

SC Estetic Class SRL Partener 1

Lider de parteneriat: SC Confort Dâmbovița SA

Nume şi prenume manager proiect: Ştefan Virgil

Telefon manager proiect: 0720.248.086 / e-mail manager proiect stefan.virgil@yahoo.com

ID proiect 141508 / Titlu proiect: Viitor constructor de calitate

Raportare
privind locaţiile unde se desfăşoară activităţile / subactivităţile relevante din cadrul proiectului, pentru luna august 2015

Nr. crt.

Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare

Denumire activitate/ subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A

Perioada de implementare

Intervalul orar

Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate

Locul (adresa) unde se desfășoară activitatea

Entitatea care răspunde de desfășurarea activității

Observații

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Servicii de orientare și consiliere profesională

5.08.2015

6.08.2015

7.08.2015

10.08.2015

11.08.2015

12.08.2015

13.08.2015

14.08.2015

1630-1730

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1

2

2

2

2

1

2

2

B-dul Libertății, nr. 2, clădire Mondial corp A, et. 1, biroul nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița

SC Estetic Class SRL Partener 1

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de investiție 2.1 “Tranziția de la școală la viaţa activă“

Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”

Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

În luna iulie 2015 s-au efectuat un număr de 176 ore de practică de către elevii din clasa a IX-a domeniul: construcții și lucrări publice, calificarea:zidar, pietrar, tencuitor.

Elevii împărțiți în 4 grupe au fost îndrumați de către 4 tutori în timpul orelor de pregătire practică. S-au efectuat teme prevăzute în program astfel:

 • repararea defectelor
 • măsuri de tehnică a securității muncii la lucrările de tencuieli
 • adezivul Ceresit CM 11 plus – placaje din faianță – lucrări pregătitoare
 • placaje din faianță – trasarea suprafețelor
 • placaje din faianță – montarea plăclor
 • recepția lucrărilor de placaj

Elevii au fost transportați cu mijloace de transport adecvate și li s-au pus la dispoziție materiale necesare în conformitate cu temele efectuate.

Practica s-a desfășurat la sediul beneficiarului, în localitatea Aninoasa, str. Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 1 A, în locția reabilitată în vederea efectuării stagiilor de practică.

a data de a avut loc testarea finală a elevilor din clasa a IX-a, în prezența cadrului didactic responsabil și a tutorilor de practică.

Odată cu terminarea stagiului de practică a elevilor din clasa a IX-a s-au finalizat și stagiile de practică efectuate în cadrul proiectului ”Viitor constructor de calitate”.

Lider de parteneriat: SC Confort Dâmbovița SA

Nume şi prenume manager proiect: Ştefan Virgil

Telefon manager proiect: 0720.248.086 / e-mail manager proiect stefan.virgil@yahoo.com

ID proiect 141508 / Titlu proiect: Viitor constructor de calitate

Raportare
privind locaţiile unde se desfăşoară activităţile / subactivităţile relevante din cadrul proiectului, pentru luna iulie 2015

Nr. crt.

Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare

Denumire activitate/ subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A

Perioada de implementare

Intervalul orar

Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate

Locul (adresa) unde se desfășoară activitatea

Entitatea care răspunde de desfășurarea activității

Observații

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Organizare, implementare, monitorizare și evaluare a stagiului de practică

Stagiu practică clasa a IX-a gupa A

1,2,3,6,7,8,9, 10.07.2015

800-1400

800-1000

14

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a IX-a grupa B

1,2,3,6,7,8,9, 10.07.2015

1400-2000

1400-1600

14

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

2.

Servicii de orientare și consiliere profesională

Servicii de orientare și consiliere profesională (consiliere individuală)

1.07.2015

2.07.2015

3.07.2015

6.07.2015

7.07.2015

8.07.2015

9.07.2015

10.07.2015

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1730

2

2

1

2

2

1

2

1

B-dul Libertății, nr. 2, clădire Mondial corp A, et. 1, biroul nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița

SC Estetic Class SRL Partener 1

 Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de investiție 2.1 “Tranziția de la școală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

În luna iunie 2015 se vor efectua un număr de 486 ore de practică astfel:

 • în perioada 2-5.06.2015 au continuat stagiul de practică elevii din clasa a XI, domeniul: construcţii, instalaţii şi lucrări publice,calificarea: tehnician instalator pentru construcţii.
 • pentru perioada 8-12, 15-19 şi 23.06.2015 sunt programate ore de practică pentru elevii din clasa a X-a domeniul: construcţii, instalaţii şi lucrări publice, calificarea: instalaţii pentru construcţii.
 • pentru perioada 22-26 şi 29,30.06.2015 sunt programate ore de practică pentru elevii din clasa a IX-a domeniul: construcţii şi lucrări publice,calificarea: zidar, pietrar, tencuitor
 •  continua pregatirea practică elevii din clasa a X a seral.

Pregatirea practică se desfăşoară pentru specializările: instalaţii pentru construcţii, lucrări de instalaţii de încălzire, lucrări de zidărie, tencuieli.

Elevii din clasa a XI-a au efectuat la orele de practică următoarele teme:

 1. Exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare
 2. Întreţinerea instalaţiei tehnico-sanitare
 3. Curăţarea conductelor instalaţiilor tehnico-sanitare
 4. Monitorizarea condiţiilor standard de funcţionare a instalaţiilor tehnico-sanitare
 • La data de 5.06.2015 a avut loc testarea finală a elevilor din clasa a XI-a, în prezenţa cadrului didactic responsabil şi a tutorilor de practică.

În cadrul orelor de pregătire practică cu elevii din clasa a IX a se vor efectua următoarele teme:

 1. Prepararea mortarelor pentru tencuieli drişcuite
 2. Dozarea mortarelor
 3. Tencuieli drişcuite
 4. Pregătirea suprafeţelor în vederea executării tencuielilor drişcuite
 5. Materiale şi SDV-uri pentru tencuieli drişcuite
 6. Tehnologia de execuţie a tencuielilor drişcuite
 7. Verificarea suprafeţelor tencuite, abateri admisibile

În cadrul orelor de practică se pun la dispoziţia elevilor materialele necesare în conformitate cu temele prezentate.

Practica se desfăşoară la sediul beneficiarului, în localitatea Aninoasa, str Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 1 A, în locaţia reabilitată în vederea efectuării stagiilor de practică.

Lider de parteneriat: SC Confort Dâmbovița SA

Nume şi prenume manager proiect: Ştefan Virgil

Telefon manager proiect: 0720.248.086 / e-mail manager proiect stefan.virgil@yahoo.com

ID proiect 141508 / Titlu proiect: Viitor constructor de calitate

Raportare

privind locaţiile unde se desfăşoară activităţile / subactivităţile relevante din cadrul proiectului, pentru luna iunie 2015

Nr. crt.

Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare

Denumire activitate/ subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A

Perioada de implementare

Intervalul orar

Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate

Locul (adresa) unde se desfășoară activitatea

Entitatea care răspunde de desfășurarea activității

Observații

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Organizare, implementare, monitorizare și evaluare a stagiului de practică

Stagiu practică clasa a IX-a

22,23,24,25, 26, 29, 30.06.2015

800-1400

14

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a IX-a

22,23,24,25, 26, 29, 30.06.2015

1400-2000

14

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a X-a

8,9,10,11,12, 15,16,17,18, 19,23.06.2015

800-1400

21

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a X-a seral

5,19.06.2015

1500-2100

26

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a XI-a

2,3,4, 5.06.2015

800-1500

18

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

2.

Servicii de orientare și consiliere profesională

Servicii de orientare și consiliere profesională (consiliere individuală)

15.06.201516.06.201517.06.201518.06.201519.06.201522.06.2015

23.06.2015

24.06.2015

1630-1730

1630-1730

1630-1730

1630-1730

1600-1800

1600-1800

1600-1800

1600-1700

1

1

1

1

1

2

2

1

B-dul Libertății, nr. 2, clădire Mondial corp A, et. 1, biroul nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița

SC Estetic Class SRL Partener 1

 

 

Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de investiție 2.1 “Tranziția de la școală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

În luna mai 2015 s-au efectuat un număr de 168 ore de practică astfel:

 • în perioada 25-29 au efectuat stagiul de practică elevii din clasa a XI-a, domeniul: construcții, instalații și lucrări publice, calificarea: tehnician instalator pentru construcții.
 • au continuat pregătirea practică elevii din clasele a X-a și a X-a seral.

Pregătirea practică s-a desfășurat pentru specializările: instalații pentru construcții, lucrări de instalații de apă și canalizare, lucrări de instalații de încălzire.

 • cu elevii din clasa a XI-a s-au efectuat la orele de practică următoarele teme:
 1. Tehnologia de execuție pentru instalațiile de apă și canalizare , stabilite pe baza documentației de execuție.
 2. Resurse materiale (conducte cu accesoriile specifice de îmbinare, montaj și susținere, armături, AMC-uri, SDV-uri).
 3. Procedee de îmbinare și verificare- demontabile (piese de îmbinare, fitinguri)
 4. Procedee de îmbinare și verificare- nedemontabile (lipire, sudare)
 5. Verificări pe etape (la începutul lucrărilor, pe faze de lucrări, la terminarea lucrărilor)

Sub supravegherea tutorilor de practică, elevii au executat din operațiile prezentate în orele de practică.

În cadrul orelor de practică s-au pus la dispoziția elevilor materialele necesare în conformitate cu temele prezentate.

Pentru luna iunie sunt programate 486 ore de practică; urmează a efectua stagii de practica elevii din clasele a X-a, a X-a seral, a XI-a.

Lider de parteneriat: SC Confort Dâmbovița SA

Nume şi prenume manager proiect: Ştefan Virgil

Telefon manager proiect: 0720.248.086 / e-mail manager proiect stefan.virgil@yahoo.com

ID proiect 141508 / Titlu proiect: Viitor constructor de calitate

Raportare

privind locaţiile unde se desfăşoară activităţile / subactivităţile relevante din cadrul proiectului, pentru luna mai 2015

Nr. crt.

Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare

Denumire activitate/ subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A

Perioada de implementare

Intervalul orar

Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate

Locul (adresa) unde se desfășoară activitatea

Entitatea care răspunde de desfășurarea activității

Observații

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Organizare, implementare, monitorizare și evaluare a stagiului de practică

Stagiu practică clasa a X-a

12,26.05.2015

800-1400

21

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a X-a seral

08,22.05.2015

1500-2100

26

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a XI-a

25,27.05.201526.05.201528,29.05.2015

800-1400

1400-2000

800-1500

18

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practică se află în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

2.

Servicii de orientare și consiliere profesională

Servicii de orientare și consiliere profesională (consiliere individuală)

04.05.2015

05.05.2015

06.05.2015

07.05.2015

08.05.2015

11.05.2015

12.05.2015

13.05.2015

1630-1930

1630-1930

1630-1930

1630-1930

1630-1930

1600-1930

1630-1830

1700-2000

3

3

3

2

3

5

2

3

B-dul Libertății, nr. 2, clădire Mondial corp A, et. 1, biroul nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița

SC Estetic Class SRL Partener 1

Lider de parteneriat: SC Confort Dâmbovița SA

Nume şi prenume manager proiect: Ştefan Virgil

Telefon manager proiect: 0720.248.086 / e-mail manager proiect stefan.virgil@yahoo.com

ID proiect 141508 / Titlu proiect: Viitor constructor de calitate

Raportare

privind locaţiile unde se desfăşoară activităţile / subactivităţile relevante din cadrul proiectului, pentru luna aprilie 2015

Nr. crt.

Denumire activitate conform secțiunii “graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare

Denumire activitate/ subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A

Perioada de implementare

Intervalul orar

Număr de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate

Locul (adresa) unde se desfășoară activitatea

Entitatea care răspunde de desfășurarea activității

Observații

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Campanii de informare și conștientizare

Campanii de informare și conștientizare

02.04.2015

900-1100

50

Liceul de arte Bălașa Doamna, Târgoviște, jud. Dâmbovița, str. Pârvan Popescu, nr. 60

SC Estetic Class SRL Partener 1

Campania se va desfășura în incinta liceului

07.04.2015

900-1100

50

Colegiu Economic Ion Ghica, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 223, jud. Dâmbovița

SC Estetic Class SRL Partener 1

Campania se va desfășura în incinta liceului

2.

Organizare, implementare, monitorizare și evaluare a stagiului de practică

Stagiu practica clasa a X-a

7,28.04.2015

800-1400

21

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practica se afla în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a X-a seral

3,17.04.2015

1500-2100

26

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practica se afla în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică clasa a XIII-a seral

20,21,22,23,24,27.04.2015

1600-2100

26

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practica se afla în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

Stagiu practică an II maiștri

1,2.04.2015

03.04.2015

1500-1600

1500-2100

29

Aninoasa, str. Aleea Mânăstirea Dealului, nr. 1

SC Confort Dâmbovița SA lider proiect Liceul tehnologic, Partener 2

Locul de practica se afla în curtea sediului SC Confort Dâmbovița SA

3.

Servicii de orientare și consiliere profesională

Servicii de orientare și consiliere profesională (consiliere individuală)

01.04.2015

02.04.2015

03.04.2015

06.04.2015

07.04.2015

27.04.2015

28.04.2015

29.04.2015

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1630-1830

1600-1800

1600-1800

1700-1800

2

2

2

2

1

2

2

1

B-dul Libertății, nr. 2, clădire Mondial corp A, et. 1, biroul nr. 1, Târgoviște, Dâmbovița

SC Estetic Class SRL Partener 1

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

În luna aprilie 2015 s-au efectuat un număr de 186 ore de practică astfel:

 • în perioada 9-20 au efectuat stagiul de practică elevii din clasa a XII-a seral, domeniu: construcții, instalații și lucrări publice, calificarea tehnician în construcții și instalații publice.
 • în perioada 1-3 au efectuat stagiul de practică participanții de la anul I maiștri, domeniul: construcții, instalații și lucrări publice, calificarea maistru-instalator în construcții, lucrări de instalații apă și canalizare, lucrări de instalații de încălzire.

Orele de practică s-au desfășurat conform tematicii existente.

La data de 3 aprilie s-a încheiat stagiul de practică pentru participanții din anul I maiștri prin susținerea unui test final.

 • în perioada 20-27 aprilie au efectuat stagiul de practică elevii din clasa a XIII-a seral domeniul: construcții, instalații și lucrări publice, calificarea tehnician instalator pentru construcții.
 • au continuat pregătirea practică elevii din clasele a X-a și a X-a seral.

Pregătirea practică s-a desfășurat pentru specializările: instalații pentru construcții, lucrări de instalații de apa și canalizare, lucrări de instalații de încălzire.

Practica se desfășoară la sediul beneficiarului, în localitatea Aninoasa, str. Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 1A, jud. Dâmbovița, în locația reabilitată în vederea efectuării stagiilor de practică.

Elevii sunt transportați la practică cu mijloace auto special destinate transportului de persoane, închiriate de la o firmă specializată de transporturi.

În cadrul orelor de practică s-au pus la dispoziția elevilor materialele necesare în conformitate cu temele prezentate.

Sub supravegherea tutorilor de practică, elevii au executat din operațiile prezentate în orele de practică.

Pentru luna mai sunt programate 168 ore de practică, urmează a efectua stagii de practică elevii din clasele a X-a, a X-a seral, a XI-a.

 

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

În luna februarie 2015 s-au efectuat un număr de 274 ore de practică astfel:

 • în perioada 9-20 au efectuat stagiul de practică elevii din clasa a XII-a seral, domeniu: construcții, instalații și lucrări publice, calificarea tehnicia în construcții și instalații publice.
 • în perioadna 23-27 au efectuat stagiul de practică cursanții din anul II maiștri, domeniul de calificare construcții, instalații, lucrări publice, calificarea maistru-instalator în construcții pentru lucrări de instalații gaze naturale, lucrări de instalații de ventilare și condiționare.
 • au continuat pregătirea practică elevii din clasele a X-a și a X-a seral.

În luna februarie 2015 au încheiat stagiul de practică elevii din clasa a XII-a seral prin susținerea unui test final.

În luna martie 2015 s-au efectuat un număr de 348 ore de practică astfel:

 • în perioada 2-12 au continuat stagiul de practică cursanții de la anul II maiștri.

Stagiul de practică s-a finalizat la 13.03.2015 prin susținerea unui test final.

Domeniul: construcții, instalații și lucrări publice, Calificarea: maistru instalator în construcții, lucrări de instalații apă și canalizare, lucrări de instalații de încălzire.

Orele de practică s-au desfășurat conform tematicii existente.

În această perioadă s-au dat subvenții participanților la stagiile de practică ce s-au încheiat în luna decembrie 2014, respectiv celor din clasa a XI-a seral și a XIV-a.

 • au continuat pregătirea practică elevii din clasele a X-a și a X-a seral.

Elevii au fost împărțiți în grupe de 6-7 și au efectuat pregătire practică coordonați de câte un tutore.

Pregătirea practică s-a desfășurat pentru specializările: instalații pentru construcții, lucrări de instalații de apă și canalizare, lucrări de instalații de încălzire, structuri pentru construcții.

Practica se desfășoară la sediul beneficiarului, în localitatea Aninoasa, str. Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 1A, jud. Dâmbovița, în locația reabilitată în vederea efectuării stagiilor de practică.

Elevii sunt transportați la practică cu mijloace auto special destinate transportului de persoane, închiriate de la o firmă specializată de transporturi.

În cadrul orelor de practică s-au pus la dispoziția elevilor materialele necesare în conformitate cu temele prezentate.

Sub supravegherea tutorilor de practică, elevii au executat din operațiile prezentate în orele de practică.

În luna decembrie 2014 s-au efectuat un număr de 307 ore de practică astfel:

 • în perioada 8-19 au efectuat stagiul de practică elevii din anul II maiştrii, domeniul de calificare construcţii, instalaţii, lucrări publice, calificarea maistru-instalator în construcţii pentru lucrări de instalaţii gaze naturale, lucrări de instalaţii de ventilare şi condiţionare.
 • în perioada 2-8 au efectuat stagiul de practică elevii din clasa a XIV-a, domeniul de calificare construcţii, instalaţii, lucrări publice, calificarea technician-instalator pentru construcţii.
 • în zilele de 4, 11, 18 au efectuat stagiul de practică elevii din clasa a XI-a seral, domeniul de calificare mechanic/lăcătuşerie mecanică structuri.

În luna decembrie şi-au încheiat stagiul de practică cei din clasele a XI-a seral şi a XIV-a.
Orele de practică s-au desfăşurat conform tematicii existente.
În luna ianuarie 2015 se vor desfăşura 288 ore de practică conform graficului, de către:

 • anul II maiştri în perioada 5-9;
 • anul I maiştri în perioada 6-30.01.2015 domeniul de calificare construcţii, instalaţii, lucrări publice, calificarea maistru-instalator în construcţii pentru lucrări de instalaţii apă şi canalizare şi lucrări de instalaţii de încălzire.

În perioada decembrie 2014 – ianuarie 2015 au continuat să efectueze stagii de practică cei din clasele a X-a zi şi a X-a seral.

 

Din data de 6.09.2014 a început efectuarea stagiului de practică pentru elevii de la liceul tehnologic Nicolae Mihăescu. Pentru ca practica să se desfăşoare în condiţii bune beneficiarul proiectului, S.C.Confort Dâmboviţa S.A. a luat următoarele măsuri:

 • s-au finalizat şi receptionat lucrarile de reabilitare a halei în care se va desfăşura practica elevilor
 • s-au efectuat proceduri pentru achiziţia de:
 1. editare, tipărire caiete de practică pentru elevi în funcţie de clasă şi specializare în domeniul construcţii.
 2. achiziţie de echipament protecţie pentru elevi.
 3. achiziţie de materiale consumabile pentru practică
 4. achiziţie serviciu transport participant la practică.

S-au programat orele de practică pe clase, tutori.

În luna octombrie au efectuat ore de practică elevii din clasele a X-a zi – calificarea: instalaţii pentru construcţii, a X-a seral – calificarea: instalaţii pentru construcţii, a XI-a zi – calificarea: tehnician instalator pentru construcţii, a XI-a seral – calificare: lăcătuşerie mecanică structuri, un număr de 312 ore practică.

Pentru luna noiembrie sunt programate un număr de 478 ore pentru elevii din clasele: a IX-a zi – calificare: zidar, pietrar, tencuitor, a X-a zi – calificare: instalaţii pentru construcţii, a X-a seral – calificarea instalaţii pentru construcţii, a XI-a seral – lăcătuşerie mecanică structuri, a XII-a seral – calificarea: tehnician în construcţii şi lucrări publice.