Blog Detail

Invitaţie “Viitor constructor de calitate”

8 Sep , 2014,
confortadmin
No Comments

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

INVITAŢIE

S.C. CONFORT DÂMBOVIŢA S.A., vă invită la Conferinţa de lansare a proiectului “VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE” , POSDRU/161/2.1/G/141508, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, ”INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”, Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Conferinţa va avea loc în data de 3 iulie 2014, orele 1530, la Restaurantul Cantup, Strada Arsenalului, nr.14, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa.
Proiectul “VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE” este implementat de S.C. CONFORT DAMBOVITA S.A., în calitate de beneficiar, împreună cu S.C. Estetic Clas SRL şi Liceul tehnologic “Nicolae Mihăescu” din Târgovişte, în calitate de parteneri.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii prin realizarea de stagii de pregatire practică.
La acest eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai beneficiarului, ai partenerilor în proiect, ai autorităţilor locale, ai unor instituţi publice, precum şi ai mass-media.
Pentru detalii ne puteţi contacta la adresa de e-mail relatii@confort-constructii.ro sau la telefon 0722362896, persoană de contact ing. Gâlmeanu Florian.
Vă rugăm să ne confirmaţi participarea până în data de 3.07.2014 ora 1200.

 

Manager de proiect,
Prof. Virgil Ştefan