Blog Detail

Invitație conferință de încheiere

10 Nov , 2015,
confortadmin
No Comments

INVITAȚIE

SC CONFORT DÂMBOVIȚA SA vă invită la Conferința de închidere a proiectului ”VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE”, POSDRU/161/2.1/G/141508, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”INVESTEȘTE ÎN OAMENI”, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”. Domeniul major de intervenție 2.1 ” Tranziția de la școală la viața activă”.

Conferința de încheiere va avea loc în data de 22.10.2015, orele 1600, la restaurantul Hotelului Nova, strada Arsenalului, nr. 14, Târgoviște, Jud. Dâmbovița.

Proiectul ”VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE” este implementat de SC CONFORT DÂMBOVIȚA SA, în calitate de beneficiar, împreună cu SC Estetic Class SRL și Liceul tehnologic ” Nicolae Mihăescu” din Târgoviște, în calitate de parteneri.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea gradului de inserție pe piața globală a muncii a 216 elevi din învățământul preuniversitar, prin asigurarea de aptitudini și oportunități sporite pentru participarea la o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

La acest eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai beneficiarului, ai partenerilor în proiect, ai autorităților locale, ai unor instituții publice, mass media, colaboratori.

Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail relatii@confort-constructii.ro sau la telefon 0722362896, peroana de contact ing. Gâlmeanu Florian.

Vă rugăm să ne confirmați participarea până în data de 20.10.2015 ora 1500.

 

 

Manager de poiect,
Prof. Virgil Ștefan