Despre proiect

proiect3.1

Care este SCOPUL proiectului nostru?

Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflati în situaţia de tranziţie de la scoală la viaţa activă şi îmbunăţăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin realizarea de stagii de pregătire practică.

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătăţirea gradului de inserţie pe piaţa globală a muncii a 216 elevi din învăţământul preuniversitar, prin asigurarea de aptitudini şi oportunităţi sporite pentru participarea la o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă. Fiecare stagiu de pregatire practică va avea durata stipulată în Planul de Învăţământ pentru practica la disciplina respectivă.

Informaţii generale despre proiectul nostru:

DURATA PROIECTULUI:  18 luni

PERIOADA: 30 Aprilie 2014 – 29 Octombrie 2015

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 1.978.958,32 lei

Care este GRUPUL ŢINTĂ al proiectului nostru?

 • 450 de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ.

Care sunt OBIECTIVELE urmărite în cadrul proiectului nostru?

 • O1. Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor şcoală – întreprindere, pentru sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă al elevilor din învăţământul preuniversitar;
 • O2. Creşterea aptitudinilor de muncă pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa europeană a muncii a 216 de elevi din domeniul construcţii prin participarea lor la stagii de practică într-o întreprindere specializată.
 • O3. Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă de către elevii învăţământului preuniversitar prin implicarea tutorilor din întreprinderi alături de personalul din şcoli în organizarea stagiilor de practică şi elaborarea materialelor suport pentru instruire;
 • O4. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere, orientare şi îndrumare pentru 450 de elevi, în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
 • O5. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de elev la cel de angajat;

Cum VOM ATINGE aceste obiective?

ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE:

 • Activitatea 1. Managementul proiectului.
 • Activitatea 2. Achiziţii necesare desfăşurării proiectului.
 • Activitatea 3. Campanii de informare şi conştientizare.
 • Activitatea 4. Servicii de orientare şi consiliere profesională.
 • Activitatea 5. Organizare, implementare, monitorizare şi evaluare a stagiului de pregatire practică.

Care sunt principalele REZULTATE aşteptate ale proiectului?

Participarea elevilor din liceul “Nicolae Mihăescu” la stagii de practică eficiente care să conducă la dezvoltarea capabilităţii elevilor pentru munca creativă şi munca în echipă;

Facilitarea accesului elevilor la oportunităţi de angajare;

Îmbunătăţirea inserţiei elevilor pe piaţa muncii prin consilierea şi orientarea lor în carieră;

Rezultate aşteptate…..în cifre

 • 216 elevi sprijiniţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă,
 • 450 elevi beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră,
 • 10 elevi dintre cei care au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare şi-au găsit un loc de muncă,
 • 100 elevi dintre cei care au beneficiat de consiliere şi orientare şi-au continuat studiile.

Care sunt BENEFICIILE elevilor participanţi în proiect?

 • Dobândirea de competenţe profesionale conform unor tehnologii avansate în domeniul construcţiilor.
 • Dezvoltarea de capacităţi, priceperi, deprinderi şi atitudini, care să ducă la formarea de competenţe adecvate specializării.
 • Îmbunătăţirea şi îmbogăţirea limbajului tehnic.
 • Creşterea inserţiei elevilor pe piaţa muncii la nivel european.
 • Subvenţii în valoare de 100 lei pe stagiu şi materiale – suport pentru procesul de învăţare.