Author Archives: confortadmin

Invitație conferință de încheiere

10 Nov , 2015,
confortadmin
No Comments

INVITAȚIE

SC CONFORT DÂMBOVIȚA SA vă invită la Conferința de închidere a proiectului ”VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE”, POSDRU/161/2.1/G/141508, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”INVESTEȘTE ÎN OAMENI”, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”. Domeniul major de intervenție 2.1 ” Tranziția de la școală la viața activă”.

Conferința de încheiere va avea loc în data de 22.10.2015, orele 1600, la restaurantul Hotelului Nova, strada Arsenalului, nr. 14, Târgoviște, Jud. Dâmbovița.

Proiectul ”VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE” este implementat de SC CONFORT DÂMBOVIȚA SA, în calitate de beneficiar, împreună cu SC Estetic Class SRL și Liceul tehnologic ” Nicolae Mihăescu” din Târgoviște, în calitate de parteneri.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea gradului de inserție pe piața globală a muncii a 216 elevi din învățământul preuniversitar, prin asigurarea de aptitudini și oportunități sporite pentru participarea la o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

La acest eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai beneficiarului, ai partenerilor în proiect, ai autorităților locale, ai unor instituții publice, mass media, colaboratori.

Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail relatii@confort-constructii.ro sau la telefon 0722362896, peroana de contact ing. Gâlmeanu Florian.

Vă rugăm să ne confirmați participarea până în data de 20.10.2015 ora 1500.

 

 

Manager de poiect,
Prof. Virgil Ștefan

Agenda conferinței de închidere a proiectului ”Viitor constructor de calitate”

Nov , 2015,
confortadmin
No Comments

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

22 octombrie 2015
Hotel Nova, Târgoviște, Dâmbovița

AGENTA CONFERINȚEI DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI
”VIITOR CONSTRUCTOR DE CLAITATE”

 

ORĂ

DESCRIEREA ACȚIUNII

RESPONSABILI

1600-1630

Primirea și înregistrarea participanților

Welcome coffe

Gâlmeanu Filis secretar

1630-1730

Deschiderea și prezentarea evenimentului și participanților

Gâlmeanu Florian – responsabil evaluare internă și vizibilitate

SC Confort Dâmbovița SA

Gâlmeanu Nurdan – coordonator proiect SC Estetic Class SRL

Cristea Elena – coordonator proiect Liceul tehnologil Nicolae Mihăescu

Prezentarea proiectului și a rezultatelor obținute

1730-1800

Coffe break

1800-1830

Discuții libere și închiderea conferinței

Ștefan Virgil manager proiect

1830

Cina de închidere proiect

Invitaţie “Viitor constructor de calitate”

8 Sep , 2014,
confortadmin
No Comments

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

INVITAŢIE

S.C. CONFORT DÂMBOVIŢA S.A., vă invită la Conferinţa de lansare a proiectului “VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE” , POSDRU/161/2.1/G/141508, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, ”INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”, Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Conferinţa va avea loc în data de 3 iulie 2014, orele 1530, la Restaurantul Cantup, Strada Arsenalului, nr.14, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa.
Proiectul “VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE” este implementat de S.C. CONFORT DAMBOVITA S.A., în calitate de beneficiar, împreună cu S.C. Estetic Clas SRL şi Liceul tehnologic “Nicolae Mihăescu” din Târgovişte, în calitate de parteneri.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii prin realizarea de stagii de pregatire practică.
La acest eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai beneficiarului, ai partenerilor în proiect, ai autorităţilor locale, ai unor instituţi publice, precum şi ai mass-media.
Pentru detalii ne puteţi contacta la adresa de e-mail relatii@confort-constructii.ro sau la telefon 0722362896, persoană de contact ing. Gâlmeanu Florian.
Vă rugăm să ne confirmaţi participarea până în data de 3.07.2014 ora 1200.

 

Manager de proiect,
Prof. Virgil Ştefan

Proiectul “Viitor constructor de calitate”

Sep , 2014,
confortadmin
No Comments

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

AGENDA CONFERINŢEI DE LANSARE A PROIECTULUI
VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE
TÂRGOVIŞTE, 3 IULIE 2014

ORA DESCRIEREA ACȚIUNII RESPONSABILI
1530 – 1600 Primirea şi înregistrarea participanţilor. Welcome coffee Gâlmeanu Filis secretar
1600-1700 Deschiderea şi prezentarea evenimentului şi participanţilor Ştefan Virgil Manager proiect
Prezentarea proiectului “Viitor constructor de calitate” Gâlmeanu Florian -Responsabil evaluare internă şi vizibilitate S.C. Confort Dâmboviţa S.A. Gâlmeanu Nurdan – coordonator proiect S.C.Estetic Clas S.R.L. Cristea Elena – coordonator proiect Liceul tehnologic Nicolae Mihăescu
1700 – 1730 Coffee break
1730 – 1750 Beneficiile finanţării europene pentru elevi, prin proiectul “Viitor constructor de calitate” Inspector de specialitate, prof. Popescu Luminiţa
1750 – 1830 Sesiune de întrebări şi răspunsuri. Concluzii. Cuvânt de încheiere Ştefan Virgil Manager proiect
1830   Cină