Blog Detail

Agenda conferinței de închidere a proiectului ”Viitor constructor de calitate”

10 Nov , 2015,
confortadmin
No Comments

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“
Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate”
Contract POSDRU /161/2.1/G/141508

22 octombrie 2015
Hotel Nova, Târgoviște, Dâmbovița

AGENTA CONFERINȚEI DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI
”VIITOR CONSTRUCTOR DE CLAITATE”

 

ORĂ

DESCRIEREA ACȚIUNII

RESPONSABILI

1600-1630

Primirea și înregistrarea participanților

Welcome coffe

Gâlmeanu Filis secretar

1630-1730

Deschiderea și prezentarea evenimentului și participanților

Gâlmeanu Florian – responsabil evaluare internă și vizibilitate

SC Confort Dâmbovița SA

Gâlmeanu Nurdan – coordonator proiect SC Estetic Class SRL

Cristea Elena – coordonator proiect Liceul tehnologil Nicolae Mihăescu

Prezentarea proiectului și a rezultatelor obținute

1730-1800

Coffe break

1800-1830

Discuții libere și închiderea conferinței

Ștefan Virgil manager proiect

1830

Cina de închidere proiect