Viitor constructor de calitate

Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflati în situaţia de tranziţie de la scoală la viaţa activă şi îmbunăţăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin realizarea de stagii de pregătire practică. Obiectivul general al proiectului constă în imbunătăţirea gradului de inserţie pe piaţa globală a muncii a 216 elevi din învăţământul preuniversitar, prin asigurarea de aptitudini şi oportunităţi sporite pentru participarea la o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă. Fiecare stagiu de pregatire practică va avea durata stipulată în Planul de Învăţământ pentru practica la disciplina respectivă.

Informaţii generale despre proiectul nostru

DURATA PROIECTULUI: 18 luni PERIOADA: 30 Aprilie 2014 - 29 Octombrie 2015 VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 1.978.958,32 lei

Care este SCOPUL proiectului nostru?

Acest proiect vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor aflaţi în situaţia de tranziţie de la scoală la viaţa activă şi îmbunăţăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin realizarea de stagii de pregătire practică.

Cine suntem?

S.C. CONFORT DÂMBOVIŢA S.A. promovează şi dezvoltă parteneriate şcoală – întreprindere, pentru sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă al elevilor din învăţământul preuniversitar. Deţinem toate dotările şi utilajele necesare pentru derularea orelor de practică şi avem personal calificat şi specializat pentru avea rolul de tutori în cadrul instruirii practice.

Parteneri

S.C. ESTETIC CLAS S.R.L. deţine şi calitatea de Furnizor de servicii de consiliere şi a consiliat până în prezent un număr de aproximativ 800 de persoane. LICEUL TEHNOLOGIC “Nicolae Mihăescu” oferă servicii educaţionale centrate pe nevoile elevilor şi implementează un învăţământ modern, serios şi competitiv.

Invitație conferință de încheiere

INVITAȚIE SC CONFORT DÂMBOVIȚA SA vă invită la Conferința de închidere a proiectului ”VIITOR CONSTRUCTOR DE CALITATE”, POSDRU/161/2.1/G/141508, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”INVESTEȘTE ÎN OAMENI”, Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”. Domeniul major de intervenție 2.1 ” Tranziția de la școală la viața […]

10 Nov, 2015 confortadmin

Agenda conferinței de închidere a proiectului ”Viitor constructor de calitate”

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“ Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate” Contract POSDRU /161/2.1/G/141508 22 octombrie 2015 Hotel Nova, Târgoviște, Dâmbovița AGENTA […]

10 Nov, 2015 confortadmin

Invitaţie “Viitor constructor de calitate”

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“ Titlul proiectului “Viitor constructor de calitate” Contract POSDRU /161/2.1/G/141508 INVITAŢIE S.C. CONFORT DÂMBOVIŢA S.A., vă invită la […]

8 Sep, 2014 confortadmin